Leasing

Leasing nieruchomości, podobnie jak leasing innych środków trwałych, jest narzędziem finansowania inwestycji. W wielu przypadkach jest alternatywą dla kredytu bankowego nie tylko z samej definicji leasingu, ale - zważywszy choćby na kwestie podatkowe - wręcz idealnym sposobem rozwijania firmy:

LEASING OPERACYJNY

  • pozwala na zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu ( kosztem podatkowym jest zarówno spłata kapitału jak i odsetek).

LEASING FINANSOWY

  • kosztem podatkowym jest tu jedynie część odsetkowa raty - jednak korzystający ma prawo do odpisów amortyzacyjnych  ( czego nie ma w leasingu operacyjnym).